Gandhi

De negenjarige Charlie heeft er genoeg van: het geschreeuw en gescheld, op straat, op televisie en online, op school. Ze sluit zich op in haar kamer en weigert om nog met wie dan ook te praten. Pas als iedereen eerst eens luistert naar elkaar zal ze weer iets zeggen.Het nieuws over het zwijgende meisje verspreidt zich razendsnel. Binnen de kortste keren staan er cameraploegen voor het huis. Aanhangers demonsteren in haar straat. Ze maken ruzie met de mensen uit de buurt, die klagen over hun vertrapte voortuintjes. Dit was niet haar bedoeling. Bereikt ze het tegenovergestelde van wat ze wilde?Op een avond verschijnt haar grote held Gandhi. Komt het van het alleen zijn? Van slaapgebrek? Hoe dan ook, ze ziet hem. Hij staat lachend voor haar neus. De oude man juicht haar koppigheid toe, maar hij waarschuwt ook: eigenwijsheid zonder wijsheid is niets. Samen smeden ze een plan. Zal de wereld luisteren?‘Gandhi’ is een voorstelling over de dunne grens tussen staan voor je overtuiging en staan op je strepen. Tussen idealisme en fanatisme. Kinderen maken kennis met Gandhi. Niet de halve heilige, die de geschiedenis van hem heeft gemaakt, maar de mens, in al zijn grootheid en gebreken.