Een nieuw stelsel voor sociale zekerheid

In de realiteit fungeert de overheid voor een groot deel als vangnet voor de burger op allerlei terreinen. Maar het komt niet volledig uit de lucht vallen als er wordt gesteld dat dit vangnet extra sterk is voor de sterksten en gefortuneerden onder ons. Hoe kan ervoor worden gezorgd dat de overheid weer meer naar het midden komt en minder nadruk legt op de uiteinden?

Amma Asante, politiek actief binnen het sociaal domein en voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad, stelt dat het tijdperk is aangebroken om de ideologische discussie over de rol van de overheid weer op te pakken. Deze avond pleit zij voor een stevige rol voor de overheid om bestaanszekerheid, werkgelegenheid, werk en welzijn (bed, bad en brood, ontplooiingskansen en geluk) te garanderen voor íedereen.

De toegang is gratis.

Klik hier om aan te melden.