Een Lust voor het Oog. Geschilderd Eten en Drinken in de Gouden Eeuw

Inhoud van de colleges:
Omstreeks 1600 begonnen kunstenaars in de Noordelijke en de Zuiderlijke Nederlanden stillevens te schilderen van etenswaren op gedekte tafels. Deze met inheemse én exotische lekkernijen en kostbare objecten gevulde tafels weerspiegelen de immense rijkdom die in de Lage Landen werd bijeengebracht. Tot op de dag van vandaag verbazen wij ons over de inventiviteit en de meesterlijke stofuitdrukking, waarmee deze stillevens werden geschilderd.

In deze collegereeks vormen de vroege beoefenaars van maaltijd- stillevens het uitgangspunt, zoals de Antwerpenaars Clara Peeters en Osias Beert en de Haarlemse schilders Floris van Dijck en Nicolaes Gillis, evenals de latere grootmeesters in het genre Pieter Claesz en Willem Claesz Heda.

Welke associaties riepen deze geschilderde lekkernijen op bij het toenmalige publiek? Hoe weerspiegelen de uitgebeelde levensmiddelen en voorwerpen de toenmalige materiële cultuur en eetgewoonten? Voor wie werden deze schilderijen gemaakt en voor welke locaties waren zij bestemd? Deze collegereeks plaatst de maaltijdstillevens in een breder verband en biedt een overzicht van de rijke zestiende- en zeventiende-eeuwse beeldtradities waarin eten en drinken een rol speelt, zoals keukentaferelen, boerenstukken en schuttersmaaltijden. Ook worden uiteenlopende schriftelijke bronnen besproken, variërend van komische gedichten en tafelspelen tot kookboeken en hofdichten.

Over de spreker:
Dr. Zoran Kwak is in 2014 cum laude gepromoveerd aan de UvA op een proefschrift over Noord-Nederlandse keukentaferelen uit de Gouden Eeuw. Hij is mede-auteur van de tentoonstellingscatalogus uit 2017 over maaltijdstillevens in het Mauritshuis.

Locatie: de sfeervolle bovenzaal van wijnbar Burgemeester Goeswijn, Choorlammersteeg 1D in het centrum van Leiden (https://www.burgemeestergoeswijn.nl)
Wanneer: op 15, 22 en 29 september van 15.30 tot 17.30 (half uur pauze)
Kosten: 75 euro voor drie colleges incl. één (wijn) consumptie à 3,90.- per bijeenkomst.
Powerpoint presentaties worden na iedere bijeenkomst digitaal toegestuurd
Aanmelden: Je kan je opgeven voor deze reeks door het invullen van het cursusformulier.

Kijk voor meer informatie op de website!