De Taal van Rembrandt

De kunst van het overtuigen.

Wie spreekt of schrijft, wil graag dat zijn boodschap overkomt. Retorica, ofwel de kunst van het overtuigen door middel van taal, is een belangrijk hulpmiddel. Niet alleen taalkundigen, ook kunstenaars maken er gebruik van. Een schilderij of sculptuur kan iemands perspectief of mening veranderen of bevestigen. Rembrandt speelde met licht en met donker om aandacht te vestigen op dat deel van het verhaal dat hij uit wilde lichten.

Ter gelegenheid van zijn 350ste sterfjaar laat het Taalmuseum in de expositie De taal van Rembrandt. De kunst van het overtuigen zien hoe Rembrandt retorica gebruikte in zijn schilderijen. Het museum besteed aandacht aan Rembrandt’s ‘schilderstaal’, en beschrijft de overeenkomsten en verschillen met geschreven taal. Ook legt het verbindingen met het heden en de toekomst.

De tentoonstelling De taal van Rembrandt. De kunst van het overtuigen is van 6 september tot 12 november gratis tijdens openingstijden te bezoeken bij het Stadhuis Leiden (Stadhuisplein 1). En van 12 november tot 7 januari gratis tijdens openingstijden te bezoeken in de openbare bibliotheek BplusC (Nieuwstraat 4, Leiden).