De reizende fototentoonstelling '50 Jaar Marokkaanse migratie in Nederland'

De reizende fototentoonstelling '50 Jaar Marokkaanse migratie in Nederland' wordt op 26 oktober in BplusB locatie bibliotheek Merenwijk  door wethouder, Paul Dirkse geopend.

De eerste generatie Marokkaanse gastarbeiders hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de opbouw van de Nederlandse economie. Zo gingen zij hier in de jaren zestig bij bijvoorbeeld de Philipsfabriek, Melkunie en Compaxo Vleeswaren werken. Zonder hen was de Nederlandse economie nooit sterk zoals het nu is. Inmiddels wonen er ongeveer 380 duizend Marokkanen in Nederland en zijn de meeste van deze migranten gepensioneerd. In verhouding is er in deze gemeenschap sprake van meer gezondheidsproblemen, ontvangen zij relatief vaker een uitkering en/of leven vaker in relatieve armoede.

In Nederland wonen tegenwoordig meer dan 180 verschillende nationaliteiten. Ze hebben allemaal hun eigen gebruiken, gewoonten en achtergronden. Iedereen die hier woont, heeft zo zijn eigen reden waarom hij of zij naar Nederland is gekomen. De grote culturele verscheidenheid van het hedendaagse Nederland is historisch geworteld. De identiteit en stadscultuur van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden zijn nauw verweven met het arbeidsverleden. Dat zien we terug in hoe ze wonen, het familieleven, het taalgebruik en sociaal-culturele diversiteit, aldus initiatiefnemer Sahin Yildirim.

Reizende foto expositie

Na Den Haag, Utrecht en Amsterdam is nu Leiden gastheer voor de reizende tentoonstelling ‘Vijftig jaar Marokkaanse migratie in Nederland’. Deze expositie laat zien hoe de eerste generatie Marokkaanse gastarbeiders erin slaagde een toekomst voor zichzelf en later ook hun gezin op te bouwen. De Marokkaanse cultuur in Nederland wordt in beeld gebracht met thematische foto’s. Zoals samensteller Sahin Yildirim stelt: We leggen de verhalen van de pioniers vast en stellen dit beschikbaar voor een groot en nieuw publiek ter ere en waardering. Ik hoop van harte dat dit project bijdraagt aan kennis van onze gemeenschappelijke geschiedenis. En ik hoop dat dit project bijdraagt aan dialoog met elkaar en aan onderlinge verbondenheid.”

Voor de expositie zijn er in totaal 50 mensen ( 25 Marokkaanse gastarbeiders en hun vrouwen en 25 Nederlanders, werkgevers, buren en collega’s ) professioneel fotografeert. De recente foto’s van 50 pioniers zijn met zwart-wit foto’s en een korte quote vormgegeven. 
Daarnaast is er landelijk een campagne gestart om de spullen/documenten van de autochtone Nederlanders en gastarbeiders (zoals bijvoorbeeld een dag schrift, werkcontract, koffers, paspoorten, werkkleding etc.) te verzamelen. De goederen zullen in bruikleen worden tentoon gesteld als onderdeel van de expositie in de verschillende steden in Nederland. 

Boek: Een halve eeuw in Nederland

In het kader van 50 jarige jubileum (1969-2019)  is er ook de afgelopen jaar een boek  ‘Een halve eeuw in Nederland’- over 50 jaar Marokkaanse migratie in Nederland uitgebracht.  

Geïnteresseerden kunnen het boek online bestellen via  http://eenhalveeeuwinnederland.nl/bestellen/

Aarzel niet om het boek te kopen, hiermee kunnen wij de reizende foto-expositie ook in andere steden organiseren.


Conceptprogramma

Vrijdag 26 oktober 2018 in BplusC locatie bibliotheek Merenwijk,

Adres: Rosmolen 4, 2317 SJ Leiden 


19.15  Inloop en koffie
19.30 Welkomst woord  door Zouhair Saddiki

19.35 Speech Wethouder, Paul Dirkse

19.40 Lezing door Dr. Martijn de Koning- over de rol van moslims in de EU.

20.20 Interactie in de zaal door Sahin Yildirim, medeauteur ‘Een halve eeuw in Nederland’.

20.30 Fototentoonstelling vrij bezichtigen

21.00 Afsluiting 

Graag aanmelden via  info@atlascultureelcentrum.nl