De Kennisproeverij

Krämer vs Kramer: Vier generaties Duitse herbergiers in ’t Heeren Logement en de Gouden Leeuw (ca 1770-ca 1840)

- Locatie: Grandcafé de Burcht, Tuinzaal
- Tijd: 19.30-21.30
- Entrée: 10 euro
- Boekingscode: HL2

Wil je zeker zijn van een plaats, boek dan tijdig via info@dekennisproeverij.nl of door het bedrag over te maken naar NL95 RABO 0323 5894 72 tnv De Kennisproeverij te Leiden o.v.m. de boekingscode(s) en het aantal personen.