De droom via een vrouwelijk perspectief

Zijn steden vandaag de dag wel inclusief?

Hilde Heynen, hoogleraar architectuurtheorie aan de Katholieke Universiteit Leuven, stelt dat de ideale, toekomstige stad inclusief is waar gelijkwaardigheid tussen individuen gegarandeerd is, ongeacht geslacht, ouderdom, klasse of afkomst. Maar waar begin je als je de aspecten die leiden tot differentiatie en ongelijke behandeling wil elimineren?

Iedere keuze biedt een opening voor verdieping en deze avond richt Heynen zich op de impact van geslacht: kan er werkelijk worden gesteld dat mannen en vrouwen identiek dezelfde kansen krijgen in onze stedelijke omgevingen?

De toegang is gratis. 

Klik hier om aan te melden.