Boekpresentatie Bijbelse Filologie in de Gouden Eeuw

De Universitaire Bibliotheken Leiden, het Scaliger Instituut en Oxford University Press nodigen u van harte uit voor de boekpresentatie ‘Bijbelse Filologie in de Gouden Eeuw’. Tijdens deze bijeenkomst worden twee nieuwe monografieën gepresenteerd over het belang van de bijbelse filologie in de lange zeventiende eeuw in de Nederlandse Republiek:
• Dirk van Miert, The Emancipation of Biblical Philology in the Dutch Republic, 1590-1670
• Jetze Touber, Spinoza and Biblical Philology in the Dutch Republic, 1660-1710

We verwelkomen u graag op woensdag 19 december om 16.00 uur in de Vossiuszaal van de Universiteitsbibliotheek, Witte Singel 27 te Leiden.

Deze boeken zijn als duo gepubliceerd bij Oxford University Press. Ze bestrijken de Nederlandse bestudering van de Bijbel tussen 1590 en 1710. De boeken documenteren in detail de veranderende status van de bijbeltekst in de protestantse Republiek. Hoewel geschreven als afzonderlijke publicaties, geven ze samen een overzicht van de cruciale ontwikkelingen in de bijbelse filologie vóór, tijdens en ná het leven van centrale figuren als Hugo Grotius en Benedictus de Spinoza. Ze tonen zo hoe intensieve tekstuele, taalkundige en historische studie steeds opnieuw de bijbelse grondslagen van het openbare leven in de Republiek ondermijnde. 

Programma

16:00-16:15 dr. Dirk van Miert (UU), ‘De Schaduw van Scaliger'

16:15-16:30 prof. dr. Henk Jan de Jonge (UL) neemt The Emancipation of Biblical Philology in ontvangst

16:30-16:45 dr. Jetze Touber (UGent), ‘De Nagalm van Spinoza’

16:45-17:00 prof. dr. Wiep van Bunge (EUR) neemt Spinoza and Biblical Philology in ontvangst

17:00 Borrel

Aanmelden
Aanmelden via aanmelding@library.leidenuniv.nl (graag onder vermelding van 'Bijbelse Filologie' en het aantal personen) of telefonisch via ons secretariaat 071-527 2832. Aanmelden is verplicht.