Bachcantate in de Pieterskerk

Het Haags Barokgezelschap, onder leiding van Gilles Michels, laat op zondag 24 november cantate BWV 150 klinken: Nach dir, Herr, verlanget mich. De solist is sopraan Pauline Doolaard. Het Haags Barokgezelschap zingt ook een kort motet van een leerling van Bach, Gottfried August Homilius (1714 – 1785): Siehe, des Herrn Auge sehet auf die. De voorganger bij deze dienst is ds. Ad Alblas, die tot twee jaar geleden de vaste voorganger bij de cantatediensten was. Cantate BWV 150 is waarschijnlijk de oudste cantate van Bach, maar pas twee eeuwen later uitgegeven. Opmerkelijk is de eenvoud van instrumentatie en structuur. Prachtige solistische inbreng geeft de sopraan. De hoboïst blaast een bijzonder moeilijke partij. Verrassend is te zien hoe Bach de grenzen verkent tussen traditie en de nieuwe tijd. Dankzij de grote Bachbewonderaar Brahms is de cantate in 1884 gepubliceerd. Brahms gebruikte het laatste deel ervan in zijn vierde symfonie. Toegang is gratis; aan het einde wordt voor de kosten een vrijwillige bijdrage gevraagd. Kijk voor meer informatie op de website van stichting Cantate Domino.