Bachcantate in de Pieterskerk

In de laatste cantatedienst van het seizoen 2018-2019 voert het Leids Cantate Consort onder leiding van Johannes Gierl cantate BWV 106 uit: Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, ook bekend als de Actus Tragicus. Solisten bij deze uitvoering zijn:
• Angelika Ploka, sopraan
• Carolina Alves Luis, alt
• André Cruz, tenor en
• Yonathan van den Brink, bas.
De voorganger bij deze dienst is ds. Margreet Klokke, predikant van de Leidse Binnenstadsgemeente en voor het bijzonder kerkenwerk.

Johann Sebastian Bach heeft deze cantate op 22-jarige leeftijd geschreven. Mogelijk is dit de vroegste cantate die van Bach bekend is, met een ongebruikelijke instrumentale begeleiding door twee blokfluiten en twee viola da gamba's. De grote Bachkenners Albert Schweitzer en Alfred Dürr hebben veel waardering voor deze cantate. Schweitzer noemt BWV 106 een van de mooiste cantates van Bach.

De toegang is gratis; aan het einde wordt voor de kosten een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Kijk voor meer informatie op de website!