Groot zomerevenement 2018 in de maak

Cultuurfonds Leiden en Leiden Marketing versterken cultuuraanbod Leidse regio  

Cultuurfonds Leiden en Leiden Marketing sluiten 2017 af met een nieuw plan voor culturele evenementen in Leiden.  De twee organisaties gaan samen verder om het culturele aanbod voor de stad te versterken, te verbreden en door te ontwikkelen. Het hoogtepunt van de culturele programmering in de regio Leiden vindt volgend jaar plaats op zondag 15 juli met een groot zomerevenement op het water.

 

 signatures_leiden_opening_in_de_hooglandsekerk.jpg

Met de introductie van dit evenement in de zomer komt het Signature Festival (voorheen Signatures Cultuurweken) te vervallen. Evenementen die al jaren onderdeel vormen van Signature Festival, zoals de Leidse Hofjesconcerten, Schemerstad en de jaarlijkse buitenexpositie van Beelden in Leiden, blijven bestaan. Deze evenementen kunnen ook in 2018 nog rekenen op programma-ondersteuning. Cultuurfonds Leiden en Leiden Marketing richten hun aandacht vooral op de ontwikkeling van nieuwe, onderscheidende culturele programmering voor de stad en regio.

 

Vorig jaar maakten Cultuurfonds Leiden en Leiden Marketing al bekend dat Signature Festival zou worden opgedeeld in drie momenten in het jaar. De organisaties zetten hun plannen voor drie culturele momenten voort, maar onder een andere naam. Doelstelling blijft om cultureel aanbod in Leiden te verbinden en nieuwe initiatieven aan te jagen. Daarbij worden ook de aankomende themajaren Water (2018) en Rembrandt (2019) meegenomen.  Besloten is om het hoogtepunt van de drie momenten te laten plaatsvinden in de zomer met een bijzonder evenement op het water. Hiermee wordt niet alleen een brug geslagen naar het themajaar Water in 2018, maar wordt er ook een link gelegd met het aankomende Rembrandtjaar in 2019. Cultuurfonds Leiden en Leiden Marketing werken voor de ontwikkeling van dit evenement samen met partners uit de stad, waaronder Stadspodia Leiden.

 

Meer regionale samenwerking
“Met het evenement op het water in juli willen we ook meer inzetten op samenwerking met de regio. We moeten de ontwikkeling van kunst en cultuur niet laten stoppen bij de grenzen van de stad, maar juist de samenwerking in de regio opzoeken”, aldus cultuurmakelaar Mirjam Flik. “Dit wordt iets waar we met de hele regio trots op kunnen zijn.”

Het evenement gaat vanaf 2018 jaarlijks een plek krijgen in de culturele agenda van de stad en regio. Cultuurfonds Leiden en Leiden Marketing willen dat het uitgroeit tot een onderscheidend evenement in Nederland waarbij het Leids stadsdecor, de regio en uiteenlopende kunstdisciplines verweven zijn in het programma.

 

“Blijf lekker binnen” in februari/maart
Hoewel het culturele hoogtepunt in 2018 gepland staat voor juli, gebeurt er in het begin van het jaar al veel in Leiden op cultureel gebied. Met de campagne “Blijf lekker binnen” presenteren Cultuurfonds Leiden en Leiden Marketing in februari en maart een interessant programma dat bestaat uit verschillende huiskamerfestivals en bijzondere festivals in het nieuwe Cultuurkwartier. Evenementen die onderdeel zijn van deze campagne zijn o.a. huiskamerfestivals Stukafest, Jazz in de Kamer en Gluren bij de Buren, maar ook evenementen als Leiden Jazz Award en muziekfestival Peel Slowly and See.