ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de prijsvraag van Leiden Marketing. Door deelname aan de prijsvraag gaat de deelnemer akkoord met de voorwaarden.

Persoonsgegevens
Leiden Marketing, CORPUS en Katwijk Marketing zullen er zorg voor dragen dat alle persoonlijke informatie die aan hen worden verstrekt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld. Deze gegevens die noodzakelijk zijn om mee te doen aan de wedstrijd zullen uitsluitend voor deze wedstrijd worden gebruikt en zullen niet voor commerciële doeleinden worden ingezet.

Deelnemers jonger dan 18 verklaren toestemming van ouder(s) dan wel voogd te hebben verkregen voor deelname. De deelnemer geeft correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de prijsvraag. Leiden Marketing kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn of haar identiteit.

De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijzen zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar voor geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Leiden Marketing gerechtigd een andere winnaar te trekken.

Invulling van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Leiden Marketing kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van de voorwaarden voor het gebruik van de prijs door de winnaar. Leiden Marketing is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.

Over de uitslag en de toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag kunnen schriftelijk gesteld worden via info@leidenmarketing.nl o.v.v. “prijs 50PlusBeurs”.

De winnaar(s) wordt indien mogelijk per e-mail op de hoogte gesteld. De prijsuitreiking geschiedt binnen drie maanden na uitslag. Deze datum is bindend. Bij verhindering vervalt het recht op de prijs.