Sint Petruskerk

Lammenschansweg 40A 2313 DM LEIDEN

Op 25 juli 1933 brandde de St. Petruskerk aan de Langebrug af. Deze kerk leek met haar zuilenfront sterk op de Hartebrugkerk en bediende de rooms-katholieke gemeenschap in het westelijk deel van de binnenstad. Onmiddellijk werd gedacht aan herbouw.

Juist in het begin van de jaren '30 kreeg Leiden de kans om een grote nieuwbouwwijk aan de zuidzijde van de stad te bouwen. In het zogenaamde Uitbreidingsplan 1933 was de stedenbouwkundige aanleg vastgesteld. Het lag voor de hand dat in die nieuwe wijk ook de nodige kerken zouden verrijzen.