Museum De Lakenhal

Oude Singel 28 2312 RA LEIDEN

Museum De Lakenhal is gevestigd in een gebouw uit 1640, ontworpen door Arent van 's-Gravesande. De Lakenhal werd in 1874 als museum voor het publiek opengesteld. Tussen 1640 en 1800 speelde het gebouw echter een centrale rol in de lakennijverheid. Hier werd het beroemde Leidse laken gekeurd en kwamen de gouverneurs en staalmeesters van de lakennijverheid bijeen. De lakenhandelaren leverden de balen stof af op het voorplein, waar ze door de staalmeesters werden gekeurd. In de grote gildezaal, ook wel Grote Pers genoemd, werden de balen als waarmerk voorzien van een loden zegel. Leids laken vond zijn weg over de hele wereld; er zijn Leidse lakenloden gevonden in Indonesië, Zuid-Afrika en Amerika.

Op de gevel van De Lakenhal zijn talrijke versieringen aangebracht die herinneren aan de lakennijverheid. De vijf reliëfs laten verschillende fasen van de wolverwerking zien. Boven de toegangspoort staat een volmolen. De volmolen werd gebruikt bij het vollen (laten krimpen en vervilten) van de stof. De rollen laken en balen wol verwijzen ook naar de lakenindustrie. De lakennering liep na 1800 af om plaats te maken voor industriële textielproductie.
De historische collectie herbergt herinneringen aan de Leidse textielnijverheid. Daarnaast wordt de geschiedenis van Leiden in beeld gebracht. De collectie schilderkunst omvat onder andere het beroemde drieluik met Het Laatste Oordeel van Lucas van Leyden (1527) en vroege werken van de Leidse schilder Rembrandt van Rijn.

Het poortje links van de hoofdingang dateert uit 1560 en is afkomstig van het erf van de zeemtouwerij van Van der Werf aan de Lege Werfsteeg. In 1883 ging dit poortje vanuit de Lakenhal toegang geven tot de conciërgewoning, Oude Singel 30. Deze woning werd in 1931 afgebroken toen Oude Singel 28 ging dienen als onderkomen van de conciërge. Het Van der Werfpoortje kreeg toen zijn huidige plek en functie als toegang tot de brandgang die hier werd aangelegd.