Molen de Valk

2e Binnenvestgracht 2312 BZ LEIDEN

Lange tijd waren de Leidse stadsmuren voorzien van molens. Immers, hoe hoger ze geplaatst waren, des te makkelijker konden ze wind vangen. Deze stellingmolen werd in 1743 in tweeëneenhalve maand gebouwd. Tot 1925 werd er graan gemalen, in 1966 werd er een molenmuseum gevestigd die tegen betaling te bezoeken is.