Hartebrugkerk

Haarlemmerstraat 110 2312 DM LEIDEN

Kerkgebouwen werden rond 1825 opgetrokken met rijkssubsidies, omdat de kerkgenootschappen arm waren. Het Rijk zocht betrouwbare deskundigen om erop toe te zien dat de subsidies goed werden besteed. Daardoor worden de meeste kerkgebouwen uit deze periode aangeduid met de term "watersaatsstijl". De spreuk in gouden letters op de voorgevel luidt "Hic Domus Dei est et Porta Coeli". "Hier is het huis van God en de poort des hemels". Daarom wordt in de volksmond wel gesproken van de 'Koeliekerk'.