Het St. Salvatorhofje is gesticht door een priester, Paulus Claesz. de Goede. Hij stamde uit een rijk Leids geslacht, dat niet met de Hervorming mee wilde gaan, maar streng katholiek bleef. In zijn testament bepaalde hij dat er een hofje voor vrouwen gesticht moest worden. Na zijn dood kochten zijn executeurs-testamentair een oude kaatsbaan en bouwden op het terrein een complex van twaalf huisjes. Na de Hervorming was dit het gebruikelijke aantal hofjeswoningen (daarvóór waren het er dertien, misschien ter herrinnering aan de twaalf apostelen en Jezus). De bouw kwam in 1639 gereed. Opvallend zijn de spitse bogen boven de ramen, die zelden in Nederland voorkomen. De laatste restauraties werden in 1978/79 en in 1991 uitgevoerd.