Het St. Jacobs- of Crayenboschhofje is gesticht door Gomarus Jacobsz. van Crayenbosch, een rijke roomse koopman, die woonde op de Hooigracht. In zijn testament van 1672 bepaalde hij dat na zijn dood een hofje gebouwd moest worden. De executeurs konden wellicht in de toen al volgebouwde stad nergens een geschikt stuk grond of blok huizen kopen, zodat ze zich tevreden stelden met de bouw van slechts zes huisjes. Pas in 1883 werden er enkele huisjes bijgebouwd. Dit hofje werd in 1976/77 gerestaureerd.