De voorgevel is een ontwerp van de stadsmeestertimmerman Willem van der Helm uit 1671. Het hofje werd gesticht door Anthonis Jacobsz. van der Schacht. Deze had in zijn jeugd in het weeshuis gezeten en wist dus wat armoede was; vandaar wellicht dat hij en zijn vrouw, omdat zij geen kinderen nalieten, besloten om hun geld in een hofje te steken. Hij had als fabrikant van veters en linten goed verdiend en dat onder meer belegd in een vijftal huisjes aan de Middelstegracht. Na zijn dood, tijdens de grote pestepidemie van 1669/70, besloten de executeurs-testamentair deze huisjes te gebruiken om er het hofje te bouwen. 
Opmerkelijk is dat op de pomp de letters R en P ingehakt staan: uit de ene tuit kwam regenwater, uit de andere pompwater. In 1977/78 werd het hofje ingrijpend gerestaureerd.