Als enige hofje van Leiden wordt Meermansburg met 'hof' aangeduid, vanwege de grootte. Op deze plek stond in de Middeleeuwen een klooster, Nazareth genaamd, dat in 1596 vervangen werd door een complex van 63 kleine rug-aan-rug arbeiderswoningen.

In 1680 liet Maerten Meerman de inmiddels bouwvallige woningen afbreken om er een hof te laten bouwen. In 1778-1780 werd het hof verbouwd en kreeg de regentenkamer een prachtig stucplafond. Op de binnenplaats is de pomp te zien in het midden met als bekroning een burcht met daarop een meerman, verwijzing naar de stichters Helena Verburg en Maerten Meerman.