Eva van Hoogeveen stamde uit een zeer voorname familie en beschikte dan ook over heel wat kapitaal. Misschien wilde zij huisvesting bieden aan personen zoals zijzelf, ongetrouwde vrouwen (of weduwen), die echter niet zoveel geld hadden als zij.

In 1652, na haar dood, kochten de executeurs-testamentair een aantal bouwpercelen. Op het middenterrein werden door de stadsarchitect Arent van 's-Gravensande twee rijen van zes huisjes gebouwd in 1654/55. De poort aan de Doelensteeg werd pas in 1659 gerealiseerd. In het Latijnse opschrift wordt de "zeer kuise en lofwaardige maagd" aan het publiek ten voorbeeld gesteld. Daar is ook haar familiewapen te zien: een schaap. Dit schaap komt ook terug als bekroning van de pomp op de binnenplaats, in 1739 aangebracht.