Brief gemeente Leiden - Onderteuning Leidse ondernemers

9 april 2020

Geachte ondernemers van Leiden,

Het coronavirus en de genomen maatregelen om de verspreiding van het virus te controleren, hebben grote gevolgen voor ons leven. Ook voor de Leidse economie.

Daar maakt u zich, net als wij, ongetwijfeld grote zorgen over. De huidige situatie brengt veel onzekerheid mee, zowel voor u als voor uw personeel. Wij kunnen ons goed voorstellen dat u - als ondernemer - met veel vragen zit. Met deze brief willen wij u informeren over de landelijke maatregelen en lokale maatregelen in Leiden. Daarnaast willen we u vragen deel te nemen aan een onderzoek onder Leidse ondernemers. U ontvangt deze informatie namens de gemeente Leiden, Stichting Ondernemend Leiden en VNO-NCW West.

Bezoek het digitaal informatiepunt
De gemeente is nauw betrokken bij het welzijn van de ondernemers in onze stad. In alle sectoren. De Leidse ondernemers staan er niet alleen voor. Wij denken als gemeente mee en zetten ons met Ondernemend Leiden en de aangesloten ondernemersverenigingen (zie bijlage 1) in, om de ondernemers te ondersteunen. Samen hebben we een digitaal informatiepunt geopend: www.leiden.nl/ondernemers-corona. Op deze website vindt u een actueel overzicht van alle landelijke en lokale maatregelen waar ondernemers gebruik van kunnen maken. De informatie is eveneens beschikbaar in het Engels. Daarnaast vindt u informatie over stimuleringsmaatregelen en lokale initiatieven. De belangrijkste maatregelen sturen we ook mee in deze brief (zie bijlage 2).

Wij zijn voortdurend bezig om de impact van de landelijke economische ondersteuningsmaatregelen te inventariseren en de praktische uitvoering ervan te regelen. Daarnaast treffen we ook eigen maatregelen om in de stad en de regio extra bij te kunnen springen waar mogelijk en wenselijk.

Extra lokale maatregelen en steun elkaar
De gemeente Leiden zoekt in nauw overleg met Ondernemend Leiden de komende periode een aantal extra lokale maatregelen uit. Op het digitale informatiepunt www.leiden.nl/ondernemers-corona vindt u het laatste nieuws hierover. Wij willen hier ook een oproep doen aan die ondernemers die het in deze periode wel goed hebben. Help collega-ondernemers die nu weinig omzet hebben door bijvoorbeeld facturen sneller te betalen. Dit is één van de maatregelen die ook de gemeente heeft genomen om ondernemers te steunen.

Neem deel aan de ondernemersenquête
Om een nog beter beeld te krijgen van de impact van de coronacrisis op de bedrijven in Leiden doen wij een onderzoek onder ondernemers. De uitkomsten helpen ons om te analyseren of de genomen maatregelen voor iedereen helder zijn. Zo kunnen we bekijken waar extra informatievoorziening nodig is. Wij beseffen dat velen van u momenteel erg druk zijn met regelwerk om het hoofd boven water te houden. Toch willen we u vragen de enquête in te vullen. Ga naar http://www.leiden.nl/ondernemers-corona, en klik op de button Enquête. De gegevens worden anoniem verwerkt. In de enquête kunt u wel aangeven of u wilt dat er contact met u wordt opgenomen. U kunt de enquête tot en met zondag 19 april invullen. De resultaten delen wij ook via het digitaal informatiepunt.

Samen sterker
Beste ondernemers, één ding weten wij zeker: Leiden als Stad van Ontdekkingen is gebouwd op een stevig fundament van Ondernemerschap, Kunst, Kennis en Cultuur. Een goede basis om met vereende krachten deze crisis te kunnen doorstaan. Steun elkaar en let op diegenen die het nodig hebben, dan hopen we er samen sterker uit te kunnen komen. Wij wensen u veel sterkte in deze periode met uw onderneming en nog belangrijker: veel gezondheid!

Een bemoedigende groet,

Yvonne van Delft
Wethouder Werk, Inkomen, Economie en Cultuur

Paul Dirkse
Wethouder Kennis, Sport, Onderwijs en Financiën

Nico Tates
Voorzitter Ondernemend Leiden

Martijn van Pelt
Voorzitter VNO-NCW West

Bekijk hier de gehele brief

Deel dit nieuwsbericht