Publicaties

Op deze pagina staat het actuele overzicht van relevante publicaties van Leiden Marketing zelf. Denk hierbij onder meer aan marketingplannen, jaarverslagen, onderzoeksrapporten en toekomstvisies.  

Visie 2025: Het Leids Continuüm
Waarom Leiden geen toeval is... en hoe Leiden Marketing daar smart op inspeelt.

Visie 2025: Het Leids Continuüm

Brand Story 
De Brand Story 'Het Leids Continuüm' van Leiden, Stad van Ontdekkingen.

Huisstijlhandleiding
In de huisstijlhandleiding staan de spelregels voor het toepassen van de huiststijl van Leiden, Stad van Ontdekkingen.

Jaarverslagen

2018 

2017 

2016 

2015 


Marketingplannen

Leiden Marketing: Marketingplan 2020                

Leiden Marketing: Partnerplan 2020                    
Mayflower400: Marketingplan 2018                     
Mayflower400: Conferentiegids 2018                  
Leiden Convention Bureau: Marketingplan 2019
Marketingplan VVV Leiden 2019                         
Het Marketingplan van Expat Centre Leiden komt z.s.m. online.

Business events

Nationale Toerisme Top 2019

Woensdag 9 oktober jl vond in Zeeland de 2e editie van de Nationale Toerisme Top plaats. Centraal stond het thema van de goede balans tussen de groeiende bezoekerseconomie en de leefbaarheid van een plaats voor bewoners. 

In 2018 publiceerde het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) het rapport ‘Perspectief2030’ [Perspectief 2030] als gevolg van een inspanning van ruim 100 betrokken organisaties, partijen en personen. Het rapport stipt de verwachte groei aan en duidt de toekomstige rol van overheden, ondernemers en maatschappelijke- / toeristische organisaties. Het is zaak om kansen te benutten en waar nodig plekken te helpen met het managen van een (te) grote vraag. Ook de publicatie in september van het rapport ‘Waardevol Toerisme’ van de Raad van de Leefomgeving en infrastructuur (Rli) [Waardevol Toerisme] draagt bij aan de urgentie van het onderwerp en stelt dat een duidelijke visie op toerisme vaak ontbreekt.

Toerisme groeit wereldwijd en ook in Nederland. Voorzichtige voorspellingen gaan uit van 29 miljoen buitenlandse bezoekers in 2030, samen met de binnenlandse gasten wordt dit 60 miljoen bezoekers. Toerisme levert ons land veel op. Zo bedroeg de omzet in de sector volgens het CBS in 2018 €87,5 miljard en is daarmee in omvang vergelijkbaar met de Bouw- en de ICT sector.

De bijdrage van de sector is echter breder dan economische baten; toerisme kan een belangrijke bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken waaronder leefbaarheid, door het in stand houden van voorzieningen die zonder toeristen niet meer rendabel zouden zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor een pinautomaat, een buslijn of een supermarkt – maar ook voor het behoud van een levendig centrum met winkels en horeca en behoud van cultureel erfgoed en natuur.

Tijdens de Nationale Toerisme Top 2019 waren bijdragen van o.a. Staatssecretaris Mona Keijzer (ministerie EKZ), Jos Vranken (NBTC) en Jeremy Sampson (The Travel Foundation) over de ‘invisible burden of tourism’, gevolgd door workshops over duurzaamheid, strategie in spreiding en mobiliteit. Aan de Staatsecretaris werd ‘Actieagenda Perspectief 2030’ aangeboden [Actieagenda Perspectief 2030]. Drie voorname pijlers komen uit dat rapport naar voren:

  • Toerisme als Beleidsprioriteit
  • Gezamelijke actie- en investeringsagenda
  • Landelijke Data Alliantie

Leiden

Ook in Leiden is veel aandacht voor toerisme en de bezoekerseconomie in zijn geheel. De stad is populair en ontvangt jaarlijks gasten uit binnen- en buitenland (top 3: Duitsland, België, Groot Brittannië) en dat maakt de Leidenaar trots. Dat ook hier wordt nagedacht over de gevolgen van groei is evident en zal door partijen als Leiden Marketing, de Gemeente, ondernemers en Centrummanagement worden begeleid. Insteek is te kiezen voor voorzichtige groei, door te blijven inzetten op de kwaliteitstoerist. Een stad met 13 musea, 3000 monumenten, Rembrandt en de Stijl heeft voor deze doelgroep genoeg te bieden.

Leidsche Plein 

Leiden Marketing organiseert halfjaarlijks een partnerevent: Het Leidsche Plein. Op een inspirerende locatie in de stad komen partners bijeen voor een update rondom diverse thema’s. Door middel van de Newsroom brengt Leiden Marketing haar partners op de hoogte van alle activiteiten. Daarnaast biedt Leiden Marketing ook graag een podium aan haar partners om ontwikkelingen in de stad onder de aandacht te brengen. Met interessante sprekers, en panels is het Leidsche Plein iedere keer weer een succes.

Rembrandt Expertmeeting 9 februari 2018
Op 9 februari 2018 kwamen ruim 70 Rembrandt experts en stakeholders vanuit het hele land naar de Leidse Marekerk. Het doel van de bijeenkomst was om ideeën uit te wisselen om samen te komen tot volgende stappen om De jonge Rembrandt te verbinden aan Stad, Streek en Provincie. Magazine on the Spot ontwikkelde een online magazine naar aanleiding van deze dag.