Leiden Marketing

Leiden Marketing is verantwoordelijk voor de citymarketing van de stad Leiden en neemt tevens de exploitatie van de VVV en het Expat Centre voor haar rekening.

Ons doel is naast het gastheerschap van de stad, het merk ‘Leiden’ op de kaart te zetten, met als gewenst resultaat een groei te realiseren in het aantal bezoekers, congressen en studenten, maar ook een verbinding te leggen tussen de vitale stad en haar bewoners. De organisatie geeft invulling aan het merk 'Leiden, Stad van Ontdekkingen'. 

Ontstaansgeschiedenis

De partners in de stad Leiden willen intensiever samenwerken met het doel de stad Leiden in het binnen- en buitenland beter te kunnen promoten. Dat doen ze vanuit de overtuiging dat ze samen voor een belangrijk gedeelte het karakter van de stad vormen, maar ze willen de handen ook ineen slaan vanuit welgemeend eigenbelang. Een goed imago van de stad straalt immers ook af op de eigen organisatie. Door samenwerking kan met meer efficiëntie de doelen van de eigen organisatie worden bereikt.

Voor Leiden betekent dit dat negentien organisaties zich hebben verenigd in het Netwerk Stadspartners Leiden Stad van Ontdekkingen. Zij promoten Leiden vanuit de stads­visie ‘Leiden, Stad van Ontdekkingen’ en maken ook keuzes die passen binnen die visie.

2004: Toekomstvisie van de gemeente: Leiden, Stad van Ontdekkingen
In 2004 is de gemeente Leiden van start gegaan met het oriënteren op de mogelijkheden van het samenbundelen van krachten met betrekking tot de promotie/citymarketing voor de stad Leiden. Door verschillende partijen samen te voegen, die al actief waren in de marketing, kon een organisatie gevormd worden die gezamenlijk een stuk sterker was dan ieder individu alleen kon zijn.

2005 en 2006: Oriënterende gesprekken met partners in de stad   
Rond de periode 2005-2006 is er voornamelijk gefocust op het leggen van de structuur en het bepalen van de rol en verantwoordelijkheden van de verschillende stadspartners en bestuurslagen.

Eind 2007: 18 stadspartners besluiten te gaan samenwerken, Leiden Marketing gaat van start
Eind 2007 is er van start gegaan met de overkoepelende stichting Stadspartners Leiden. Deze stadspartners hebben zich “ingekocht” en krijgen in ruil daarvoor de kans om iemand te leveren die de belangen van de betreffende stadspartner vertegenwoordigt binnen het bestuur. Hierbij geldt wel een voorwaarde: het individuele belang is ondergeschikt aan het overkoepelende doel. Dit doel is de citymarketing van Leiden.

Naast de Stadspartners Leiden die betrokken zijn vanuit commercieel belang, is ook de gemeente betrokken bij het bestuur en de activiteiten van Leiden Marketing.  

Organisatiestructuur

Leiden Marketing is een overkoepelende organisatie die richt op de citymarketing van Leiden. Het is een verzamelbegrip voor verschillende stichtingen en activiteiten.

Organigram 

organigram lm marketingplan 2020

Medewerkers Leiden Marketing Raad van Commisarissen