Meest kennisintensieve regio: 1e van Nederland
Door Bureau Louter* is de Leidse regio op allerlei manieren vergeleken met andere regio’s in Nederland. In totaal zijn er 46 regio’s. Eén van de thema’s is de ‘kennisintensiteit’. Die is op twee manieren gemeten, namelijk als het gemiddeld opleidingsniveau van de werknemers bij in de Leidse regio gevestigde bedrijven en instellingen en als het gemiddeld opleidingsniveau van de inwoners van de Leidse regio die werken of op zoek zijn naar werk (de ‘beroepsbevolking’). Op beide maatstaven scoort de Leidse regio het hoogst van alle 46 regio’s in Nederland.
(*) Bureau Louter, Kennis maken met de Leidse regio