Leiden Marketing kent naar eer en geweten media die bij haar in beheer zijn toe aan in- en externe campagnes en baseert zich daarbij onder meer op de spelregels die per medium zijn opgesteld en vaak in samenspraak met de betreffende aanbieder, leverancier of contracteigenaar tot stand zijn gekomen; op voorkeursrecht van de gemeente bij bepaalde media; op kwaliteitsbewaking van de uitingen en op een zo eerlijk mogelijke verdeling van uitingen onder aanvragers en stakeholders. De uitgangspunten van het Masterplan Citydressing zijn daarbij leidraad.

Leiden Marketing acteert hierin zonder last en ruggenspraak. Leiden Marketing fungeert slechts als intermediair en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de handelingen van derden, waaronder de aanbieders van buitenreclame en hun diensten. Mochten partijen onverhoopt er onderling niet uitkomen in de toekenning van media, dan kan hierover een beroep worden gedaan op de Redactieraad die een beslissend standpunt zal innemen.

De Redactieraad heeft - in lijn met het Masterplan Citydressing - ook een adviserende rol inzake OOH- en DOOH-ontwikkelingen in Leiden en Leidse citydressing in het algemeen. 

Leiden Marketing faciliteert de Redactieraad en levert de voorzitter. De raad is verder samengesteld uit leden die elk op hun eigen wijze en achtergrond binding hebben met de promotie, marketing en communicatie van Leiden, Stad van Ontdekkingen.

In de Redactieraad hebben thans zitting: Ronald Gerritsen, Marjolein Zaal, Erwin Roodhart, Martijn Bulthuis en Lucien Geelhoed (voorzitter).