Mupi's B-zijde

 

mupi_b_zijdes.jpg

Interesse? Vul het aanvraagformulier in of mail dorien@leidenmarketing.nl

De aanvragen worden niet op basis van binnenkomst beoordeeld, maar op basis van relevantie. Echter, de onderstaande perioden worden gehanteerd voor aanvragen van out of home (citydressing) via Leiden Marketing:

  • 1e kwartaal (januari t/m maart): aanvragen indienen vóór 1 november
  • 2e kwartaal (april t/m juni): aanvragen indienen vóór 1 februari
  • 3e kwartaal (juli t/m september): aanvragen indienen vóór 1 mei
  • 4e kwartaal (oktober t/m december): aanvragen indienen vóór 1 augustus

Gebruik logo Leiden, stad van ontdekkingen
Het stadslogo is verplicht bij afname van deze B zijden mupi's. De huisstijlhandlieidng wordt toegezonden na toewijzing.

Protocol toe- en afwijzing aanvragen
Aanvragen worden getoetst aan een aantal algemene criteria en specifieke criteria gekoppeld aan een betreffend medium. Hieronder de algemene criteria. Leiden Marketing kent op basis van een protocol de media toe door alle aanvragen te toetsen aan onderstaande voorwaarden en spelregels en op basis daarvan de aanvraag dan wel in de planning op te nemen dan wel af te wijzen. In jureerbare of conflictgevallen, en in situaties waarbij voor eenzelfde medium voor dezelfde periode door meerdere aanvragers van gelijke weging een aanvraag is ingediend (en het niet lukt om in goed overleg  met de aanvragers tot een bevredigende oplossing te komen), zal de redactieraad citydressing een bindende uitspraak doen.

Criterium 1: mate van ‘on-brand’ zijn, uniek voor Leiden
Is het thema of event waar de aanvraag voor is ingediend voldoende on-brand? Leiden profileert zich als stad van Kennis en Cultuur. Past het thema binnen een van deze of beide pijlers? Is het gebodene uniek in zijn soort en/of exclusief in Leiden te beleven?

Criterium 2: mate van stadsbrede insteek, aantal betrokken partijen
Is het thema of event waar de aanvraag voor is ingediend stadsbreed ingestoken? Zijn er meerdere fysieke locaties en meerdere organiserende partijen bij betrokken? Of beperkt het zich tot een enkele afzender en locatie?

Criterium 3: doelgroepen en bereik, mate van toegankelijkheid en laagdrempeligheid
Is het thema of event waar de aanvraag voor is ingediend openbaar of besloten van karakter? Is het vrij toegankelijk (gratis) of alleen tegen betaling te bezoeken? Is het gericht op een brede doelgroep?

Criterium 4: duur/lengte van het aanbod
Beslaat het thema of event waar de aanvraag voor is ingediend een kortstondige periode (dag, deel van een dag) of een wat langere periode (meerdaags, weekend, week)? Of betreft het een langlopend thema(jaar)?