RembrandtLAB, een vernieuwend onderzoek naar kleuren

26 februari 2016

RembrandtLAB is een vernieuwend onderzoek naar kleur en kleurgebruik, waar het 17e eeuws kleurgebruik van Rembrandt vertaald wordt naar de 21e eeuw door hedendaagse designers. Het RembrandtLAB is een initiatief van Museum De Lakenhal, Museum Het Rembrandthuis, Leiden Marketing en Cultuurfonds die gezamenlijk opdracht gaven voor dit onderzoek aan ontwerpers Maarten Kolk & Guus Kusters. De resultaten van hun onderzoek – dat reeds startte in november 2015 – wordt geopend op 24 maart in het nieuwe Rembrandt Lokaal in Leiden. Na drie maanden reist het RembrandtLAB naar Museum Het Rembrandthuis te Amsterdam en vervolgens naar de Dutch Design Week in Eindhoven.

RembrandtLAB
In het kader van het RembrandtLAB 2016 werden grondstoffen, kleuropbouw en recepturen van Rembrandt door vormgevers Maarten Kolk en Guus Kusters (Studio Maarten Kolk & Guus Kusters) vier maanden lang in het Europees Keramisch Werk Centrum (EKWC) nauwkeurig onderzocht, ontleed en opnieuw opgebouwd met behulp van alternatieve (hedendaagse) materialen, technieken en dragers. Zij demonstreren met dit onderzoek hoe het kleur- en pigmentgebruik, de grondstoffen, recepturen en kleurbeleving aan de hand van enkele schilderijen van Rembrandt Harmensz van Rijn reproduceerbaar kunnen worden gemaakt. Tegelijkertijd keken ze naar de hedendaagse vertaling hiervan in andere dragers, materialen en technieken. Heden en verleden wordt verbonden. Kolk en Kusters: ‘Vele kleuren zijn uit het hedendaagse palet verdwenen en stabiel en constant gemaakt, zodat ze in iedere productie en oplage hetzelfde zijn. Hierdoor zijn kleuren vandaag de dag erg vlak geworden en wordt niet meer gewerkt met de fysische kwaliteiten in een kleur (iedere kleur is opgebouwd uit mineralen met mogelijkheden en beperkingen). De hedendaagse maakindustrie kan veel van het erfgoed van Rembrandt leren. Bijvoorbeeld om kleuren weer te verrijken’.

Kolk & Kusters zijn de eersten in een serie van kunstenaars die in het RembrandtLAB onderzoek deden. Het RembrandtLAB wordt een experimentele plek waar ieder jaar creatieven de kans krijgen onderzoek te doen naar het materiaal gebruik van Rembrandt.

De resultaten van het onderzoek worden vanaf 24 maart a.s. voor het eerst gepresenteerd in een tentoonstelling in Leiden, de geboortestad van Rembrandt van Rijn.

RembrandtLAB in Het Rembrandt Lokaal
De lancering van het RembrandtLAB vindt plaats op een bijzondere historische locatie: Het Rembrandt Lokaal op de Langebrug in Leiden. Het was hier waar Rembrandt van Rijn en zijn schilderscompaan Jan Lievens in 1619 hun eerste schilderslessen kregen bij hun leermeester Jacob van Swanenburgh, die er zijn woning en atelier had. Na de tentoonstelling van het RembrandtLAB wordt een permanente invulling rond Rembrandt gegeven aan deze locatie die zal worden opengesteld voor bezoekers.

De ontdekking van Het Rembrandt Lokaal
Vorig jaar ontdekte Centrummanagement Leiden dat Het Lokaal Rembrandt vrij zou komen. Vanwege de unieke mogelijkheid om het verhaal van Rembrandt op deze plaats te vertellen en daarmee de verbinding en waarde tussen deze schilder en de stad Leiden te vergroten, is besloten deze locatie te huren. Het RembrandtLAB is een eerste prachtige kans om de werken en werkwijze van Rembrandt te exposeren in de stad waar hij opgroeide en leerde schilderen.

Bezoekersinformatie RembrandtLAB
Het Rembrandt Lokaal, Langebrug 89, Leiden
25 03 16 – 29 05 16  (muv Koningsdag 27 04 16)
woensdag t/m zondag: 10.00 – 17.00 uur
14.00 – 16.00 uur: Open LAB met toelichting en demonstratie
Pasen & Pinksteren geopend
Vrij entree

Vanaf 3 juni 2016 is het RembrandtLAB te zien in Museum Het Rembrandthuis Amsterdam.


Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

rembrandtlab logo 1 1200px

rembrandtlab 2016 guus kusters maarten kolk tijdens onderzoek in het
Guus Kusters en Maarten Kolk

rembrandtlab constructing colours maarten kolk guus kusters 08 pers

rembrandtlab constructing colours maarten kolk guus kusters 09 pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Minke Schat, Museum De Lakenhal via m.schat@lakenhal.nl of telefonisch: 06 11 01 88 31

Mincke Pijpers, Leiden Marketing via mincke@leidenmarketing.nl of telefonisch: 071 516 09 97

Museum De Lakenhal
Museum De Lakenhal is het museum voor kunst, kunstnijverheid en geschiedenis van de stad Leiden. Tot de hoogtepunten uit de collectie behoren werken van oude meesters als Lucas van Leyden, Rembrandt van Rijn en Jan Steen, maar ook van moderne kunstenaars als Theo van Doesburg, Jan Wolkers en Erwin Olaf. Museum De Lakenhal maakt kwaliteitsvolle presentaties van (inter)nationaal belang op basis van Leidse bronnen. Het museum profileert zich als een vernieuwend netwerkmuseum en verbindt heden en verleden door bezoekers te inspireren met oude en nieuwe gezichtspunten.

lakenhal.nl

Museum Het Rembrandthuis Amsterdam
Rembrandt woonde en werkte tussen 1639 en 1658 in dit prachtige en monumentale huis, dat nu een museum is. Aan de hand van een inventarislijst uit die tijd is het huis heringericht met meubels, kunst en voorwerpen uit de 17e eeuw. In het Rembrandthuis zijn dagelijks ets-en verfdemonstraties, die laten zien hoe hij destijds werkte. Het Rembrandthuis bezit de bijna complete etsencollectie van Rembrandt. Daarnaast zijn er in de moderne museumvleugel regelmatig tijdelijke exposities, met werk van Rembrandt, voorgangers en tijdgenoten. 

rembrandthuis.nl

Studio Maarten Kolk & Guus Kusters
Maarten Kolk (1980) en Guus Kusters (1979) werken samen sinds 2009. Beide studeerden ze cum laude af aan de Design Academy Eindhoven. Ze ontwikkelden autonome projecten, ontwerpen tentoonstellingen en treden op als curator.

De poëzie die zij in natuur, geschiedenis, kleur en landschap vinden, vormt de basis van hun werk. Ze vertalen dit door naar voorwerpen, materiaaltoepassingen, tentoonstellingen en innovatieve productiemethoden.

mkgk.nl

Leiden Marketing
Leiden Marketing is de organisatie om Leiden regionaal en (inter)nationaal op de kaart te zetten als Stad van Ontdekkingen. Daarbij richt Leiden zich op bewoners, bezoekers, bollebozen en bedrijven en staan de pijlers Cultuur & Kennis centraal.

leiden.nl

Centrummanagement Leiden
Centrummanagement Leiden zet zich in om de binnenstad van Leiden duurzaam bruisend, aantrekkelijk en economisch vitaal te houden voor bewoners, bezoekers en ondernemers. Centrummanagement Leiden heeft de locatie Het Rembrandt Lokaal gehuurd i.s.m. de Gemeente Leiden en Leiden Marketing. De invulling van Het Rembrandt Lokaal wordt gedragen door deze drie partijen.

centrumvanleiden.nl

Cultuurfonds Leiden
Cultuurfonds Leiden is een uniek investeringsfonds, opgericht om de cultuursector te versterken. Het fonds investeert in projecten die cultureel ondernemerschap bevorderen en stimuleert samenwerking tussen cultuur en andere sectoren, waaronder het bedrijfsleven en de kennissector.

cultuurfondsleiden.nl

RembrandtLAB is mede mogelijk gemaakt dankzij financiële bijdragen van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie en Cultuurfonds Leiden.