zondag 9 oktober

Middagvoorstelling, Één plus één is drie, maar wie ben ik

Contact

Adres:
Cultuurhuis Sijthoff
Cultuurhuis Sijthoff Doezastraat
Doezastraat 1 B
2311 GZ LEIDEN
Plan je route

Twee musici, gescheiden door een steeds van kleur wisselende glaswand, een spreker en een euritmist verhalen over het geheim der dingen. Een voorstelling over licht en duister, geest en materie, ego en IK.
M.m.v. Jeroen van Veen (piano), Joachim Eijlander (cello), Manjo Joosten (voordracht), Manja Wodowoz (euritmie) en Jan de Boon (concept en lichtschilderingen).

Al sinds de verre oudheid is de mens gefascineerd door het licht. Van de verering van het hoge zonnewezen Ahuru Mazda in de Perzische cultuur tot aan de kwantum-mechanische beschrijving van het licht in de moderne fysica, de kwalitatieve en kwantitatieve kwaliteiten van het licht blijven de mens intrigeren.
Door deze fascinatie gingen diverse …

Twee musici, gescheiden door een steeds van kleur wisselende glaswand, een spreker en een euritmist verhalen over het geheim der dingen. Een voorstelling over licht en duister, geest en materie, ego en IK.
M.m.v. Jeroen van Veen (piano), Joachim Eijlander (cello), Manjo Joosten (voordracht), Manja Wodowoz (euritmie) en Jan de Boon (concept en lichtschilderingen).

Al sinds de verre oudheid is de mens gefascineerd door het licht. Van de verering van het hoge zonnewezen Ahuru Mazda in de Perzische cultuur tot aan de kwantum-mechanische beschrijving van het licht in de moderne fysica, de kwalitatieve en kwantitatieve kwaliteiten van het licht blijven de mens intrigeren.
Door deze fascinatie gingen diverse onderzoekers/beschouwers op zoek naar wat licht nu precies is en hoe het werkt. Twee bekenden op dit terrein zijn Isaac Newton (1643-1727) en Johannes Wolfgang von Goethe (1749-1832). Zij kwamen met verklaringen en beschrijvingen, en deden dat op hun eigen manier.
Drie kenmerkende verschillen in de theorieën van beide wetenschappers zijn:
-Newton sprak over licht, Goethe sprak over licht en duister.
-Newton ontwierp zijn kleurenleer op basis van abstracte wiskundig/fysische modellen; Goethe ontwierp zijn kleurenleer op basis van de in de natuur waar te nemen kleurfenomenen.
-Newton betrok de onderzoeker niet als deel uitmakend van het onderzoek; Goethe betrok de onderzoeker wel als deel uitmakend van het onderzoek.
Naast dit natuurkundig-materiële aspect van het licht, representeert het licht tegelijkertijd ook het Ik van de mens, de innerlijk kern van zijn Zijn.
Het zelfbewustzijn van dit Ik is geen statisch gegeven, maar ontwikkelt zich door de tijd heen.
In de Sijthoff-voorstelling ÉÉN PLUS ÉÉN = DRIE, MAAR WIE BEN IK? wordt dit spanningsveld tussen materie en geest verbeeld door euritmie, tekst, muziek en … natuurlijk: licht.
Deze voorstelling is tot stand gekomen in het kader van de programmering van Sijthoff Cultuur, najaar 2021: Licht en Duister, bezien vanuit wetenschap, kunst en religie. De voorstelling is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de gemeente Leiden en Sijthoff Cultuur.

Man has been fascinated by light since ancient times. From the veneration of the high solar being Ahuru Mazda in Persian culture to the quantum-mechanical description of light in modern physics, the qualitative and quantitative qualities of light continue to intrigue mankind.
This fascination has led various researchers/thinkers to seek out what exactly light is and how it works. Two well-known figures in this field are Isaac Newton (1643-1727) and Johannes Wolfgang von Goethe (1749-1832). They came up with explanations and descriptions, and did so in their own way.
Three characteristic differences in the theories of both scientists are:
-Newton spoke of light, Goethe spoke of light and darkness.
-Newton designed his colour theory on the basis of abstract mathematical/physical models; Goethe designed his colour theory on the basis of colour phenomena observable in nature.
-Newton did not involve the researcher as part of the research; Goethe involved the researcher as part of the research.
In addition to this physical-material aspect of light, light also represents the ‘I’ of man, the inner core of his Being. The self-awareness of this ‘I’ is not static but develops through time.
In the Sijthoff performance ONE PLUS ONE = THREE, BUT WHO AM I? this field of tension between matter and spirit is visualised by eurythmy, text, music and … of course: light.
This performance is part of the Sijthoff Culture programme, autumn 2021: Light and Darkness, seen from the point of view of science, art and religion. The performance was made possible by financial support from the municipality of Leiden and Sijthoff Cultuur

Entree: € 17,50 – studenten € 12,50. Voorstelling + Lunch: € 27,50 – studenten € 22,50

Naar reserveren en betalen

Wanneer

  • Zondag 9 oktober 2022 14.30 - 15.30 uur

Locatie