Het Leiden Institute for Brain & Cognition (LIBC) organiseert samen met de Gemeente Leiden een dag waarin kennis over hersenonderzoek wordt gedeeld. Dit jaar wordt gekeken naar de invloed van hersenonderzoek op het recht en de strafrechtspleging in het bijzonder. Die invloed is zichtbaar op verschillende terreinen van de strafrechtspleging: de opsporing, de vervolging , berechting en de tenuitvoerlegging van sancties.

Tijdens deze dag worden o.a. de volgende vragen beantwoord:

Kan het menselijk brein wel omgaan met de snel toenemende mogelijkheden in waarheidsvinding door technologische & maatschappelijke ontwikkelingen?
Hoe staat hersenontwikkeling in verband met veranderingen in besluitvorming, risicogedrag, en sociaal leren in de tienerjaren, waarop het ‘adolescentenstrafrecht’ mede is gebaseerd?
Het brein van volwassen daders kan verstoord raken op basis van hersenletsel of psychische aandoeningen. Hoe kan dat van invloed zijn op delictgedrag?
Hoe kunnen …

Het Leiden Institute for Brain & Cognition (LIBC) organiseert samen met de Gemeente Leiden een dag waarin kennis over hersenonderzoek wordt gedeeld. Dit jaar wordt gekeken naar de invloed van hersenonderzoek op het recht en de strafrechtspleging in het bijzonder. Die invloed is zichtbaar op verschillende terreinen van de strafrechtspleging: de opsporing, de vervolging , berechting en de tenuitvoerlegging van sancties.

Tijdens deze dag worden o.a. de volgende vragen beantwoord:

Kan het menselijk brein wel omgaan met de snel toenemende mogelijkheden in waarheidsvinding door technologische & maatschappelijke ontwikkelingen?
Hoe staat hersenontwikkeling in verband met veranderingen in besluitvorming, risicogedrag, en sociaal leren in de tienerjaren, waarop het ‘adolescentenstrafrecht’ mede is gebaseerd?
Het brein van volwassen daders kan verstoord raken op basis van hersenletsel of psychische aandoeningen. Hoe kan dat van invloed zijn op delictgedrag?
Hoe kunnen we een verantwoord gebruik maken van neurotechnologie voor een veiliger samenleving?
Verschillen de neurobiologische kenmerken van gedetineerde individuen met die van de rest van de samenleving? En, in hoeverre kan dit soort informatie gebruikt worden ten behoeve van de bestraffing, bejegening en re-integratie van gedetineerden?
De dag is ook te volgen via online streaming (zie onze website over hoe dit te boeken).

Wanneer

  • Vrijdag 16 september 2022 09.15 - 17.00 uur

Prijzen

  • € 14,50

Locatie