Come una campana cellist Hans Woudenberg

Cellist Hans Woudenberg (lid van het DoelenKwartet) brengt een persoonlijk programma n.a.v. een bijzondere ontmoeting. Hij combineert gesproken tekst met cellomuziek van Bach en eigentijds werk.

In het programma ‘Come una Campana’ (‘Als een Klok’), lopen de verhaallijnen parallel.
Hans laat ruimte tussen de zes delen van de Suite in d-klein van Bach vrij om muziek van tijdgenoten te laten horen. Het werk van Guus Janssen ‘Troost voor Daisy’ is het sleutelwerk geweest voor het ontstaan van het programma. Hans speelt het in twee versies, een voor de cello en een voor de cellopiccolo. Het voor hem door Vanessa Lann geschreven ‘The Bowl’ vervult een centrale rol. Het is een vanuit de stilte zich langzaam ontwikkelende meditatieve compositie. Twee preludes van Sofia Gubaidulina fungeren als levendige intermezzi.

Door deze muzikale verhaallijnen weeft Hans vertellend het verhaal van zijn korte ontmoeting met de klokkenluider van de Oude Kerk te Amsterdam. Een wonderlijk verhaal dat de grote thema’s liefde, leven, dood en troost in zich bergt.

Entree: € 15 – CJP en studenten € 10